تعرفه طراحی کتاب

طراحی کتاب یکی از مسائل مهم در تهیه و نوشتن یک کتاب تازه به شمار می رود. نگاره گری و شخصیت سازی یک کتاب باعث می شود، مخاطب دیدگاه بتری نسبت به جملات و متن یک کتاب داشته باشد. در هر کتاب طراحی بر اساس نوع آن متفاوت است. در بعضی مواقع نیاز است طرح به صورت اسکچ یا با قلم نگاره گری شود و در بعضی موارد باید به صورت کامپیوتری و با استفاده از نرم افزار شخصیت سازی شده و پیاده سازی شود. طرح های کامپیوتری دارای کیفیت بالایی هستند، در صورتی که طرح های روی کاغذ طراحی و با قلم رنگی بیشتر طبیعی به نظر می رسند و بستگی به مخاطب دارند.

شرکت تجارت پایدار ایرانیان با مجوز کانون آگهی و تبلیغات طراحان صبا و داشتن تیم هنرمندان خلاق و باتجره در زمینه طراحی و همچنین عکاسان خبره در زمینه عکاسی صنعتی و محیطی، توانایی طراحی هر نوع کتاب کودک، پزشکی و مهندسی را داراست.

نوع طراحی قیمت پایه
طراحی ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفرم) ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
طراحی ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
طراحی رو، پشت و عطف هر کتاب ۹۰۰.۰۰۰ تومان
طراحیِ صفحه آرایی کتاب های تصویری و کتاب های نوشتاری خاص، هر صفحه ۱۰۰.۰۰۰ تومان
طراحیِ صفحه آرایی کتاب های نوشتاری عمومی، هر صفحه ۱۸.۰۰۰ تومان

 

Summary
تعرفه طراحی کتاب
Article Name
تعرفه طراحی کتاب
Description
تعرفه طراحی کتاب کودک، طراحی کتاب تصویری، کتاب مهندسی، صفحه آرایی، طراحی ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب
Author
Publisher Name
شرکت تجارت پایدار ایرانیان
Publisher Logo