ثبت نام جهت استفاده از رایانش ابری به مدت ۲۴ ساعت به صورت تست

  • نام کاربری پیشنهادی جهت استفاده از سیستم
  • رمز عبور پیشنهادی جهت استفاده از سیستم
  • نرم افزارها حتی المکان جهت راندمان بالا به صورت 64 بیتی نصب می شوند.