لوگو(نشان‌واره)

نشان‌واره یا لوگو یا آرم عنصری گرافیکی از علائم دیداری است به‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا با اشکال تصویری به صورت ویژه (و نه الزما خوانا) چیده شده‌است. شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً از دیگر علایم مشابه دیگر متفاوت باشد.

شانه هایی که با حرف اول نام موضوع طراحی می شوند. این نشانه ها را مونوگرام  می نامند که خود از جهت طرح ترکیب تعداد حروف در گذشته دارای تقسیمات کوچک تری بوده است. امروزه کمتر با شیوه های گذشته مونوگرام را طراحی می کنند بلکه مونوگرام های جدید و مدرن بسیار ساده و با ترکیب بندهایی است که هدف از آن ایجاد یک نقش است تا وضوح و خوانایی حروف.

مونوگرام ها جنبه های تصویری برجسته تری نسبت به لوگو تایپ ها دارند. به بیان روشن تر، یک لوگوتایپ در نگاه نخست باید خوانده شود ، اما یک مونوگرام ابتدا دیده می شود و با کمی مکث حروف تشکیل دهنده آن فاش شده و برای بیننده قابل درک می شود.

تعرفه طراحی لوگو

هزینه های طراحی به تومان می‌باشد.

به ازای هر ۲ عدد نمونه طراحی اضافه، ۳۰٪ به مبلغ طراحی اضافه می‌گردد.

لوگوی تصویری

آرم

۴۵۰,۰۰۰


ارائه ۴ نمونه
آرم
شکل انتزاعی

سفارش

لوگوی نوشتاری

لوگوتایپ

۴۵۰,۰۰۰


ارائه ۴ نمونه
لوگوتایپ
مونوگرام

سفارش

لوگوی ترکیبی

آرم و لوگوتایپ

۷۵۰,۰۰۰


ارائه ۴ نمونه
لوگوتایپ
آرم

سفارش

شخصیت پردازی

کاراکتر

۱,۲۵۰,۰۰۰


ارائه ۳ نمونه
شخصیت انسانی
کاراکتر حیوانی

سفارش

برخی از نمونه کارهای لوگو

Summary
تعرفه طراحی لوگو
Article Name
تعرفه طراحی لوگو
Description
تعرفه طراحی لوگو (نشانه)
Author
Publisher Name
شرکت تجارت پایدار ایرانیان
Publisher Logo