تعرفه قیمت طراحی مالتی مدیا

طراحی مالتی مدیا / اوتوران حداکثر ۲۰ صفحه استاندارد ۷۰۰،۰۰۰ تومان
طراحی مالتی مدیا / اوتوران حداکثر ۲۰ صفحه حرفه ای ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
طراحی ۳بعدی ماکت محصولات پکیج استاندارد ۳۰۰،۰۰۰ تومان
طراحی ۳بعدی ماکت محصولات پکیج حرفه ای ۵۰۰،۰۰۰ تومان

 تعرفه قیمت ساخت آگهی تلویزیونی شهری

تیزر تلویزیون شهری انیمیشن استاندارد ۲۰ ثانیه ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
تیزر تلویزیون شهری انیمیشن حرفه ای ۲۰ ثانیه ۱،۷۰۰،۰۰۰ تومان
تیزر تلویزیون شهری تصویربرداری استاندارد ۳۰ ثانیه ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
تیزر تلویزیون شهری تصویربرداری حرفه ای ۳۰ ثانیه ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 تعرفه قیمت ساخت آگهی تلویزیونی

تیزر تلویزیونی انیمیشن استاندارد ۲۰ ثانیه ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
تیزر تلویزیونی انیمیشن حرفه ای ۲۰ ثانیه ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان
تیزر تلویزیونی واقعی تصویربرداری استاندارد ۳۰ ثانیه ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
تیزر تلویزیونی واقعی تصویربرداری حرفه ای ۳۰ ثانیه ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تعرفه قیمت ساخت کلیپ / تیزر تبلیغاتی

کلیپ تبلیغاتی گرافیکی انیمیشن استاندارد ۱ دقیقه ۴۰۰،۰۰۰ تومان
کلیپ تبلیغاتی گرافیکی انیمیشن حرفه ای ۱ دقیقه ۶۰۰،۰۰۰ تومان
کلیپ تبلیغاتی تصویربرداری استاندارد ۱ دقیقه ۶۰۰،۰۰۰ تومان
کلیپ تبلیغاتی تصویربرداری حرفه ای ۱ دقیقه ۹۰۰،۰۰۰ تومان

تعرفه قیمت ساخت فیلم خط تولید

فیلم خط تولید تصویربرداری استاندارد ۵ دقیقه ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
فیلم خط تولید تصویربرداری حرفه ای ۵ دقیقه ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تعرفه قیمت عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی محصولات خاص استودیو هر عدد ۲۰۰،۰۰۰ تومان
عکاسی صنعتی محصولات خاص استودیو هر عدد ۵۰۰،۰۰۰ تومان
عکاسی صنعتی از کارخانه کارخانه و خط تولید پروژه ای یک روزه ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
عکاسی صنعتی از کارخانه کارخانه و خط تولید پروژه ای ۲ روزه ۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان
Summary
تعرفه طراحی گرافیک متحرک و مالتی مدیا
Article Name
تعرفه طراحی گرافیک متحرک و مالتی مدیا
Description
تعرفه طراحی گرافیک متحرک و مالتی مدیا
Author
Publisher Name
شرکت تجارت پایدار ایرانیان
Publisher Logo