توضيحات پروژه

کلیپ شهدای مهندس کامپیوتر و صنایع برای دانشکده فنی و مهندسی جم در مراسم جشن روز مهندس