توضيحات پروژه

جعبه دستمال کاغذی خانواده - طرح سال خروس (۱۳۹۶)

جعبه دستمال کاغذی خانواده – طرح سال خروس (۱۳۹۶)

طراحی اختصاصی جعبه دستمال کاغذی خانواده – نام طرح سال خروس (۱۳۹۶)
توسط تیم طراحی شرکت تجارت پایدار ایرانیان

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
دستمال کاغذی خانواده
Product Name
طرح سال خروس (۱۳۹۶)
Price
IRR 22000
Product Availability
Available in Store Only